اطلاعیه

.

کمیته‌ها
نام
سمت‌ها
تلفن داخلی
پست الکترونیک
شرح وظایف

وی رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال را بر عهده دارد.